Ngày Sept 01, 2013, Khóa 24 SQHQ/NT
40 Năm Hội Ngộ tại Little Saigon, California.

Hình ảnh tối thứ năm ngày 29 tháng 8, 2013 tại nhà LV Huấn